Slik lykkes du med eiendomsutvikling

Det å utvikle eiendom krever tid, penger, kunnskap og sist, men ikke minst, gode samarbeidspartnere. Det kan derfor sies å være en spennende, men kompleks øvelse.

Eiendomsutvikling berører mange interessenter; fra de offentlige premissgiverne, til de involverte aktørene i utvikling- og byggeprosessen, til sluttbrukerne av eiendommen. Alle disse forholdene er heftet med risiko, og kan påvirke fremdrift og fortjeneste i prosjektet ditt. Forbereder du deg godt kan du imidlertid skape et robust prosjekt allerede fra begynnelsen.

I Pareto Bank har vi jobbet med eiendomsfinansiering siden 2008. Vi har derfor lang og praktisk erfaring med å avdekke de problemstillingene som påvirker gjennomføring og avkastning i et eiendomsprosjekt. I denne guiden gir vi deg våre beste råd, slik at du kan styre unna de vanligste utfordringene i ditt byggeprosjekt.

 Dette kan du lese om:

  • Informasjonsutveksling og kommunikasjon
  • Hvordan lage gode avtaler
  • Valg av entreprenør
  • Din organisasjon
  • Prosjektstyring
  • Likviditetsstyring
  • Tidsplan
  • Kjøpere
  • Diversifisering av prosjektporteføljen

Last ned e-boken ved å fylle ut skjemaet til høyre. Den vil gi deg de beste forutsetningene for å lykkes som utbygger.

Eiendomsutvikling CTA Sidekolonne og Horisontal2-2