Slik lykkes du med eiendomsutvikling

Det å utvikle eiendom krever tid, penger, kunnskap og sist, men ikke minst, gode samarbeidspartnere. Det kan derfor sies å være en spennende, men kompleks øvelse. Eiendomsutvikling berører mange interessenter; fra de offentlige premissgiverne, til de involverte aktørene i utvikling- og byggeprosessen, til sluttbrukerne av eiendommen. Eiendom får stor oppmerksomhet og interessen rundt eiendom og eiendomsfaget er
stigende.

 

Last ned e-boken ved å fylle ut skjemaet for å lese mer om hvordan du kan lykkes med eiendomsutvikling. 

Eiendomsutvikling CTA Sidekolonne og Horisontal2-2