Last ned gratis mal for likviditetsbudsjett

Å holde oppsyn med penger på bok og anslå likviditeten fremover er essensielt for å overleve - spesielt for mindre bedrifter. Med et likviditetsbudsjett kan du som bedriftsleder få det hjelpemiddelet du trenger for å holde hjulene i virksomheten i gang. Et slikt budsjett lar deg estimere hvorvidt du har tilstrekkelig med kontanter til daglig drift, investeringer, ansettelse av flere medarbeidere og lignende. 

Med denne malen for hånden har du rammeverket du trenger for å utarbeide et likviditetsbudsjett så nøyaktig som mulig og identifisere hvilket handlingsrom bedriften din har i tiden som kommer. 

Om skaperen av malen: 

Endre MP

Endre Dahle har jobbet i Pareto Bank siden 2017, og jobber primært med analyse, finansieringsstruktur og kredittgivning for små og mellomstore bedrifter.

Excel-mal Pareto Forside v3